Dermacro. niczego nie przeoczysz
Jesteś tu: Zmiany

Historia zmian

 • W planach

  • wersja angielska programu i strony

 • marzec 2013 (wersja 2.0)

  • zgodność z Windows 7, Windows 8 w wersji 32- i 64-bitowej
  • bezprzewodowa łączność z aparatem fotograficznym (w wersji Dermacro Flash)
  • poprawki dostrzeżonych błędów (głównie kosmetycznych)
  • możliwość powiększania fragmentów zdjęć także, gdy na ekranie kilka jest prezentowanych obok siebie

 • 22-04-2010 (wersja 1.2.4)

  • Program jest zgodny z Windows 7 w wersji 32-bitowej
  • Zmiana nazwy z Dermacro 2006 na Dermacro

 • 27-10-2007 (wersja 1.2)

  • możliwość dopisywania natatek dotyczących pacjenta (zachowana będzie data i autor)
  • możliwość wyswietlenia linii podziału znamienia na 8 części w celu ułatwienia oceny symetrii i brzegów znamienia ("A" i "B" w metodzie "ABCD")

 • 18-03-2007 (wersja 1.1)

  • dodana możliwość obsługi wielu lekarzy

 • 16-03-2007 (wersja 1.0.3)

  • dodana możliwość eksportu zdjęcia (na ekranie znamienia) lub wybranych zdjęć (na ekranie punktu na ciele) do pliku PNG (np. na zewnętrzny nośnik USB, w celu diagnozy poza programem, konsultacji itp.)

 • 15-07-2006

  • dodana możliwość powiększania fragmentu zdjęcia dermatoskopowego podczas diagnozowania.
   Należy wcisnąć lewy klawisz myszy i przesuwając ją - zaznaczyć wymagany obszar przy pomocy prostokąta, który się wtedy pojawi. Po puszczeniu lewego klawisza myszy pojawi się powiększenie. Aby wrócić do całego obrazu wystarczy kliknąć na obrazku lewym klawiszem myszy (bez jej przesuwania).

 • Wersja testowa 1.0.2 z 24 maja 2006

  • dodana możliwość drukowania położenia znamienia na widoku (lub szkicu) ciała pacjenta

 • Wersja testowa 1.0.1 z 21 maja 2006

  • pierwsza wersja po zakończeniu sympozjum naukowego we Wrocławiu
Ostatnie zmiany na tej stronie: 28 października 2007